โรคเกาต์

1.ระยะแรก ปวด บวม แดง ร้อน พบมากที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้า

2.เกิดได้กับหลายข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อศอก

3.ปวดมากเวลาเคลื่อนไหว และตอนกลางคืน

4.วินิจฉัย จากอาการปวด และค่ากรดยูริค สูง ในร่างกาย