วิสัยทัศ (Vision) : โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สู่ชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ป้าย3-1024x433
No Gift policy
privacy-policy
Slide
ประชาสัมพันธ์
Slide
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเอกสาร

กิจกรรมผู้ที่มาบริจาค

Privacy Policy

ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

คลังความรู้

กิจกรรม

โรงพยาบาลเนินสง่า

Location

180 หมู่ 14  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ  36130

Contact Us

Phone :044-052962

Email : nsghospital18@gmail.com