โรคตับแข็ง (ไม่ใช่แค่ดื่มสุรา)

เป็นการอักเสบเรื้อรังของตับ เกิดผังผืด ทำให้ตับทำงานไม่ได้