เอดส์ ป้องกันได้

เอดส์ อาการภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆได้