รางวัลผลงานวัคซีนโควิดระดับตำบลและรัในเวทีประชุม กวป.

วันที่ 30 มกราคม 2565 หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า เดินทางไปรับรางวัลผลงานวัคซีนโควิดในเวทีการประชุม กวป. ที่สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

4
5
2
previous arrow
next arrow