ต่อมลูกหมากโต (โรคยอดฮิตของผู้ชายวันกลางคนขึ้นไป)

ต่อมลูกหมาก อยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้นของผู้ชายและพบบ่อยในผู้ชายอายุ 45 ขึ้นไป